Mapy nehodovosti

Mapová aplikace, která ví o rizikových místech na komunikacích.

Název projektu

Mapy nehodovosti

V české republice je ročně hlášeno kolem 5 tisíc srážek se zvěří a hmotné škody, evidované Policií ČR u srážek se zvířaty přesahují sumu 150 milionů Kč ročně.

Popis projektu

Výstavbou dopravních sítí se v krajině vytvářejí antropogenní bariéry, které významným způsobem brání volnému pohybu živočichů.

Mapová aplikace, vykresluje reálná nebezpečná místa, na kterých dochází k vyšší koncentraci dopravních nehod se zvěří. Pomocí tzv. HEATmapy lze ihned jednoduše určit místa častých dopravních nehod ve vašem okolí. V mapové aplikaci je využit intuitivní routing, který automaticky doplní celkové množství zaznamenaných srážek na zvolené trase s vyčíslením hmotných škod. Součástí je i možnost exportu nebezpečných míst na zvolené trase do souboru .GPX a import do vlastních zařízení.

Touto aplikací se současně snažím upozornit na vysokou úmrtnost živočichů na komunikacích a zvýšit bezpečnost silničního provozu.

Mapová aplikace se účastnila soutěže ESNC 2014, kterou pořádalo Ministerstvo dopravy ČR a za 5. místo vyhrála 2 000 EUR.

Použité technologie

  • HTML 5
  • CSS 3
  • Javascript
  • Leaflet
  • MySQL
  • QGIS
  • OpenStreetMap
Chcete se mnou spolupracovat?