• Mapová aplikace TreeFOX

  Vyzkoušej TreeFOX

  TreeFOX - informace po ruce
  GIS Mapové aplikace pro správu městské zeleně eviduje v Hradci Králové více jak 20 000 vegetačních prvků. Zaměstnanci tak mají v terénu potřebné informace vždy po ruce. TreeFOX je výherce soutěže Apps4Europe

 • Road Safety

  Vyzkoušej Road Safety

  Road Safety
  V ČR je ročně přes 5 000 srážek se zvěří a hmotné škody přesahují sumu 150 milionů Kč ročně. Zkontrolujte kolik nehod je na Vaší cestě..
  Road Safety, účast na mezinárodní soutěži ESNC

" Šijeme GIS mapy a mapové aplikace na míru. "

Mapové aplikace

Pivovarská mapa "Kde se pivo vaří, tam.."

Mapa pivovarů a pivní statistiky

AirFox správa areálu letiště

AirFox - správa areálu letiště

TreeFox správa městské zeleně

TreeFox - správa městské zeleně

Pivovarská mapa

Platí stále text písně "Kde se pivo vaří tam se dobře daří, kde se pivo pije tam se dobře žije.." ? Chutná vám pivo z minipivovaru více než "europivo"? Víte jaké pivo je nejčastěji na čepu ve Vašem kraji? Odpovědi naleznete v naší aplikaci Pivovarská mapa !

O pivovarech či pivu bylo napsáno mnohé, obzvláště v ČR, kde má pivovarnictví dlouholetou tradici. Věta "jdu na jedno" byla používána v historii a používá se dodnes. Na základě dat, která shromažďuje Výzkumný ústav pivovarský a sladařský jsme připravili shrnutí zajímavých pivních informací, které si prohlédnete v prostoru mapové aplikace.

Vztah k pivu se v současné době mění. Roste obliba minipivovarů, kde produkci lze výrazně odlišit od konkurence a přizpůsobit potřebám zákazníků. Počet minipivovarů za posledních pár let rapidně vzrůstá, což jednoduchou formou dokládá i naše pivní mapová aplikace. Jedním z našich oblíbených je i spřátelený Pivovar Malešov. Zkuste ho v mapě vyhledat..

Vyzkoušejte mapovou aplikaci zde: Pivovarská mapa nebo si prohlédněte ukázku na YouTube.


AirFox - správa areálu letiště

Potřebujete mít přehled, kde a jaký je na dráze problém, rychle vyhledat smluvní vztah nebo technické informace k objektu, zjistit polohu sítí nebo tisknout mapové výkresy letiště? Něco bychom pro vás měli..

Zabezpečená mapová aplikace pro správu letiště je zaměřena na evidenci drah letiště (RWY, TWY, APN atd.), stavebních objektů, inženýrských sítí a technických prvků (WDI, PAPI, FUEL, Lapoly atd.). Aplikaci lze popsat v Safety manuálu letiště a stanovit tím limity systému (indikátory bezpečnosti), nebo ji využít jako systém sledování bezpečnosti v oblasti AD. Pomocí aplikace získáte komplexní přehled o areálu letiště a aktuálních i vyřešených závadách. Vše on-line bez jakékoliv instalace! Veřejné informace lze dále poskytovat široké veřejnosti na stránkách letiště.

Prohlédněte si video ukázku z Letiště Hradec Králové na YouTube.


TreeFox - informace po ruce

Na základě reálných požadavků správců městské zeleně jsme vyvinuli mapovou aplikaci pro jejich každodenní chleba. Tímto postupem za pomoci budoucích uživatelů, aplikace následně získala první místo v soutěži Apps4Europe 2014.

Mapová aplikace vám umožní v terénu potřebná data efektivně vyhledat, zobrazit základní taxační údaje, navazující informace a také je plně „on-line“ editovat. Vkládejte nově vysazené stromy, případně označte stromy určené ke kácení. Aplikace automaticky vygeneruje vyplněnou žádost dle platné legislativy s doplnění katastrálních údajů. Současně máte možnost k vybraným prvkům zapisovat poznámky, pořizovat fotografie a přikládat soubory. Vše pod zabezpečeným vlastním účtem. Pomocí webového prostředí, lze informace o vegetačních prvcích dále poskytovat široké veřejnosti na vlastních internetových stránkách.

Prohlédněte si ukázku mapové aplikace na YouTube.


Zátěžové mapy index zatížení

Mapová aplikace pro stavební inženýry

RoadSafety nehodovost na cestách

roadsafety - Nehodovost na vaší cestě

Himalájští tygřihorolezci v Himalájích od 1969

Horolezci z České a Slovenské republiky v Himalájích

Zátěžové mapy - mapy pro stavební inženýry

Pro společnost zaměřující se na vývoj softwaru pro navrhování a výpočty stavebních konstrukcí, zpracováváme mapové podklady, které budou využity pro výpočet indexů klimatického zatížení.

Překročení mezního stavu únosnosti má za následek porušení konstrukce a vyvolá potřebu opravy nebo odstranění konstrukce. Z toho důvodu je m.j. nutné počítat s indexy klimatického zatížení, které již nebude nutné vyhledávat v předpisech jednotlivých zemí. Nově bude možné indexy klimatického zatížení získat jednoduše přes mapovou aplikaci a to pro celou Evropu.

Ukázku zpracovaných dat a mapové aplikace připravujeme.


Road safety - nehodovost na cestách

Výstavbou dopravních sítí se v krajině vytvářejí antropogenní bariéry, které významným způsobem brání volnému pohybu živočichů. V české republice je ročně hlášeno kolem 5 tisíc srážek se zvěří a hmotné škody, evidované Policií ČR u srážek se zvířaty přesahují sumu 150 milionů Kč ročně.

Mapová aplikace, vykresluje reálná nebezpečná místa, na kterých dochází k vyšší koncentraci dopravních nehod se zvěří. Pomocí tzv. HEATmapy lze ihned jednoduše určit místa častých dopravních nehod ve vašem okolí. Myší nastavte výchozí a konečnou destinaci vaší cesty a intuitivní routing automaticky doplní celkové množství zaznamenaných srážek na zvolené trase s vyčíslením hmotných škod. Součástí je i možnost exportu nebezpečných míst na zvolené trase do souboru .GPX a import do vlastních zařízení. Touto aplikací se současně snažíme o snížení mortality živočichů na komunikacích a zvýšení bezpečnosti silničního provozu.

Aplikace se účastnila soutěže ESNC 2014, kterou pořádalo Ministerstvo dopravy ČR a za 5. místo vyhrála 2 000 EUR. Ukázku mapové aplikace vyzkoušejte zde: Road Safety nebo si prohlédněte ukázku na YouTube.


Himalájští tygři - horolezci z České a Slovenské republiky v Himalájích od roku 1969

Himalájští tygři patří mezi tématické mapové aplikace obsahující záznamy o úspěšných výstupech českých a slovenských profesionálních expedic v Himalájích od roku 1969. Databáze je založena na archivu Elizabeth Hawley, která jako spisovatelka dlouhodobě žije v Kathmandu.

Data zahrnují všechny expedice od roku 1969 na více než 340 významných nepálských vrcholů jako je například Everest, Cho Oyu, Makalu a Kančendženga. Mapová aplikace dále seznamuje s prvními úspěšnými výstupy, ale i s horolezci, které již hora nevydala.

Vyzkoušejte aplikaci zde: Himalájští tygři nebo si prohlédněte ukázku na YouTube.


GISmapmapy pro veřejnost

Mapové aplikace pro všechny

Václav Havelobdobí 1989 - 2011 v mapě

Oficiální, pracovní i soukromé cesty Václava Havla

Cizinci ČR 2015nad daty Ministerstva vnitra ČR

Početní stav a národnost cizinců s povoleným pobytem na území ČR.

GISmap - mapy pro veřejnost

Základní mapové aplikace na které nemusíte šáhnout.

Řekněte nám představu o základních podkladech (např. katastr nemovitostí, územní plán, letecké snímky, inženýrské sítě, technické mapové pasporty atp.) a ostatní nechte na nás.

Nepotřebujete žádné instalace, nová pracovní místa ani žádná školení. Mapové aplikace pro veřejnost Vám poběží dle představ bez jakýchkoliv zásahů. Klademe důraz na jednoduché a intuitivní ovládání bez nutnosti jakýchkoliv kroků navíc.

Vyzkoušejte demo aplikace pro obce: ukázka se připravuje


Václav Havel - mapa

Václav Havel byl český dramatik, esejista, kritik komunistického režimu a později politik. Byl devátým a posledním prezidentem Československa a prvním prezidentem České republiky. Narodil se 5. října 1936 a v roce 2016 by oslavil 80 let.

Knihovna Václava Havla publikuje množství dat z života Václava Havla, které jsme využili pro sestavení aplikace mapující "havlovský" svět od prezidentského období do úmrtí (1989 – 2011). Mapová aplikace vykresluje všechny oficiální, pracovní i soukromé cesty, které Václav Havel podnikl, doplněné o seznam ocenění, které za svůj život Václav Havel získal. Celkem se jedná o 29 státních vyznamenání, 50 čestných doktorátů a 140 ocenění z různých zemí.

Vyzkoušejte aplikaci zde: Václav Havel - mapa nebo si prohlédněte ukázku na YouTube.


Rozmístění cizinců v ČR 2015

Aktuální téma migrace v ČR je diskutováno odbornou i laickou veřejností a je zřejmé, že to jen tak neskončí. Rozhodli jsme se vstoupit do konverzace pomocí dat statistického úřadu, které jsme překlopili do naší webové mapové aplikace.

Počet cizinců v České republice od devadesátých let postupně vzrůstá. V současné době cizinci tvoří „pouhé“ 4 % celkové populace země. Mezi nejpočetnější komunity patří imigranti z Ukrajiny, Slovenska, Vietnamu, Ruska, Německa a Polska, kteří společně tvoří 73% všech cizinců (2015). Z mapové aplikace je zřejmé, že přirozenými imigračními centry jsou velká města, mezi nimi má dominantní postavení Praha, dále pak příhraniční regiony západních a severních Čech.

Ministerstvo vnitra zveřejňuje každý den počet zadržených nelegálních migrantů. Český rozhlas vytvořil aplikaci, která údaje archivuje a zasazuje do historického kontextu: NELEGÁLNÍ MIGRANTI

Vyzkoušejte aplikaci zde: Rozmístění cizinců v ČR 2015 nebo si prohlédněte ukázku na YouTube.


Neziskové mapy mapy, které pomáhají

Mapové aplikace pro neziskové organizace

GreenFox golfová hřiště

Mapové aplikace pro golfová hřiště

Neziskové mapy - mapy které pomáhají

Vážíme si lidí, kteří umějí pomoci druhým a i my rádi pomůžeme tím, co umíme nejlépe.

Pro neziskové organizace jejichž aktivity pomáhají v různých oblastech dnešního světa, máme připravenou nabídku na zpracování mapové aplikace ZDARMA. Současně propůjčíme mapového klienta a pomůžeme v implementaci aplikace do vlastních internetových stránek organizace, kde informace můžete dále poskytovat široké veřejnosti. Přednostně vyhledáváme spolupráci v ochraně životní prostředí. Informujte veřejnost o své činnosti pomocí mapy!

Ukázku mapové aplikace, která je zpracována na základě výroční zprávy organizace Lékaři bez hranic vyzkoušejte zde: Neziskové mapy nebo si prohlédněte ukázku na YouTube.


GreenFox - golfová hřiště

Prezentujte golfový areál pomocí mapové aplikace. Nalaďte své návštěvníky zajímavou prezentací vašich hřišť spojenou se základními informacemi.

Interaktivní mapa golfového hřiště umožní velmi intuitivně projít všechny jamky hřiště a zjistit, kde jsou rozmístěny různé překážky a jak hřiště zahrát. Aplikaci lze považovat za virtuálního „kedyho“, který v tomto případě radí o nástrahách hřiště i o umístění automatu na CocaColu. Informace uživatel získá přímo na hřišti pomocí mobilních zařízení nebo na internetových stránkách golfového areálu. Vše on-line bez jakékoliv instalace nebo nutnosti stahování!

Vyzkoušejte demo aplikace zde: GreenFox nebo si prohlédněte ukázku na YouTube.


Připravit, pozor, TEĎ!

Asi takto jsme odstartovali, když s první webovou mapovou aplikací přišla první cena v soutěži Apps4Europe. To nás nakoplo začít do toho šlapat a vyvíjet i další webové mapové aplikace.

Cenu si zaslouží i firma, která mapovou aplikaci požadovala. Jednotlivý pracovníci si sami řekli, jak má mapová aplikace fungovat a co vše bude obsahovat. My jsme pouze vymysleli řešení, uvedli ji do provozu a nakonec i slízli smetanu na předávání cen.

mfox.cz je vývojový tým se zkušenostmi více jak 10 let v oblasti informačních a geoinformačních technologií. Zaměřujeme se zejména na zpracování geodat a tvorbu digitálních i tištěných mapových výstupů. Vyvíjíme vlastní online user-friendly webové mapové aplikace, které jsou postaveny na moderních open source technologiích.

Naše ocenění:

Apps for Europe

1. místo

European Satellite Navigation

5. místo

Nadace Open Society Fund

6. místo


mfox
Rezlerova 283, 109 00 Praha
Czech Republic

 • IČ: 865 97 523
 • Společnost je evidována pod číslem 310026 u úřadu městské části Praha 15.

" Zpracování GIS dat a vývoj mapových aplikací je naší zálibou i pracovní náplní.
Budete-li chtít, připravíme aplikaci i pro vás. "