Pasport zeleně

Mapová aplikace s přehlednou evidencí vegetačních prvků.

Název projektu

Pasport zeleně

Na základě reálných požadavků správců městské zeleně jsme vyvinul mapovou aplikaci ulehčující jejich každodenní práci. Mapová aplikace následně získala první místo v soutěži Apps4Europe pro ČR.

Popis projektu

Mapová aplikace vám umožní v terénu potřebná data efektivně vyhledat, zobrazit základní taxační údaje, navazující informace a také je plně „on-line“ editovat.

Vkládejte nově vysazené stromy, případně označte stromy určené ke kácení. Mapová aplikace automaticky vygeneruje vyplněnou žádost dle platné legislativy s doplnění katastrálních údajů. Současně máte možnost k vybraným prvkům zapisovat poznámky, pořizovat fotografie a přikládat soubory.

Vše on-line pod zabezpečeným vlastním účtem. Pomocí webového prostředí, lze informace o vegetačních prvcích dále poskytovat široké veřejnosti na vlastních internetových stránkách.

Potřebujete podobnou mapovou aplikaci? Zastávám názor, že je zbytečné znovu vymýšlet vymyšlené.. kontaktujte mě.

 

Použité technologie

  • HTML 5
  • CSS 3
  • Javascript
  • Leaflet
  • MySQL
  • OSM
Chcete se mnou spolupracovat?