Mapy zatížení

Mapová aplikace, která nemá ve světe konkurenci.

Název projektu

Mapy zatížení

Nástroj Geo-Zone Tool nabízí online výpočet pro stanovení zatížení sněhem, zatížení větrem a zóny seizmických oblastí.

Popis projektu

Pro spol. Dlubal Software, která se zaměřuje na vývoj softwaru pro navrhování a výpočty stavebních konstrukcí, zpracovávám mapové podklady, které jsou využity pro výpočet indexů klimatického zatížení.

Překročení mezního stavu únosnosti má za následek porušení konstrukce a vyvolá potřebu opravy nebo odstranění konstrukce. Z toho důvodu je m.j. nutné při výpočtech konstrukcí počítat s indexy klimatického zatížení. Uvedené indexy již není nutné vyhledávat v předpisech a normách jednotlivých zemí. Nově je možné indexy pro stanovení zatížení sněhem, zatížení větrem a zóny seizmických oblastí získat online přes interaktivní mapovou aplikaci pomocí nástroje Geo-Zone Tool od spol. Dlubal Software a to pro všechny země.

Zpracování GIS dat je mojí zálibou a v rámci projektu Geo-Zone Tool jsem se mohl doslova vyřádit nad daty z celého světa.. jsem připraven na další výzvy!

Použité technologie

  • HTML 5
  • CSS 3
  • Javascript
  • Leaflet
  • MySQL
  • QGIS
  • OSM
Chcete se mnou spolupracovat?