WELCOME,
we are IT consultants
and modern developers.

We help with custom software development - web,
mobile and map applications from A to Z.

Ready, steady, GO!

This way we launched our first web map application and soon won the first prize at Apps4Europe. This motivated us to work even harder and develop new web applications.

The company which required the map app deserves the part of the prize. Their employees gave us specific requirements regarding content and functions. Out task was to come up with realization, put it into operation and finally accept the award at the ceremonial.

Of course, we honour our clients and apply any previously proven procedured on their particular conditions. Each client knows his specific needs and requirments the best, so based on this knowledge we can tailor the application so it is time-saving and clarify the work itself. The map application is not lauched until you are absolutelly satisfied.

mfox.cz

We are a team of top engineers with more than 14 years experience in information and geoinformation technologies. We help startups and enterprises with custom software development - web and mobile applications. All at once we develop our own online user-friendly map applications, which are built on modern opensource technologies.

We love GIS and maps! Where others leaf through the help files, we have it checked out. Web applications are our hobby and also a job.

Responsive design

Cloud

OpenStreetMap

Portfolio

See how our application works.

Services

Web + Map application development

Application architecture design

Design of development technologies

GIS and Map processing

Consultation

Management and implementation

Data processing

And more .. Just contact us.

Our awards

Apps for Europe - 1. Apps for Europe - 1.
European Satellite Navigation - 5. European Satellite Navigation - 5.
Nadace Open Society Fund - 6. Nadace Open Society Fund - 6.

About us

It's fun to work with the Mfox team. Mr. Schiller was able to understand our initial idea of a load maps for civil engineers without exhausting discussions and transfers it into usable geodata. The collaboration made it clear that he understands his craft and also sends further development impulses. With almost blind communication, we were able, among other things, to place a successful interactive map project on the web with the help of his expertise.

Dlubal Software s.r.o.

Dlubal Software s.r.o.

Mfox si poradil s požadavky jednotlivých sportovních asociací a díky jeho řešení sportmap.cz denně vykresluje nad mapu tisíce sportovních akcí a zápasů pro celou ČR. Současně mfox drží ruku nad plnou funkčností aplikace.

sportmap.cz

sportmap.cz

S MFOX spolupracujeme na řadě zajímavých projektů. Co se týče mapových podkladů se jedná o naprosté profesionály a lidi na svém místě. Pravidelná jednání jak na osobní, tak elektronické bázi dopomáhají efektivnímu, věcnému řešení dílčích úkonů, což pouze přispívá k dosažení stanovených cílů. Určitě doporučujeme.

FIRA Media s.r.o.

FIRA Media s.r.o.

Webovou mapovou aplikaci od MFOX využívá společnost LSHK a.s. zejména k optimalizaci procesů údržby letiště Hradec Králové. Společnost vnímá aplikaci jako neocenitelného pomocníka při realizaci oprav a kontrole jejich provádění. Dalším pozitivem aplikace je archivace dat, která velice významně napomáhá analyzovat místa s častým výskytem poruch a díky tomu lze včas aplikovat preventivní opatření k zamezení jejich výskytu.

Letecké služby Hradec Králové a.s.

Letecké služby Hradec Králové a.s.

S MFOX spolupracujeme na řadě zajímavých projektů. Co se týče mapových podkladů se jedná o naprosté profesionály a lidi na svém místě. Pravidelná jednání jak na osobní, tak elektronické bázi dopomáhají efektivnímu, věcnému řešení dílčích úkonů, což pouze přispívá k dosažení stanovených cílů. Určitě doporučujeme.

Kinský dal Borgo, a.s.

Kinský dal Borgo, a.s.

Spol. mFox musím poděkovat. Přes mé složité požadavky se jim podařilo vytvořit přátelské prostředí aplikace, které kolegové kvitují pro svou uživatelskou jednoduchost. Díky!

Plynsensor s.r.o.

Plynsensor s.r.o.

Common questions

What are you hourly rates?

Hourly rates depend on seniority level of the members assigned to your team. Please contact us and we’ll send you more details including our pricing.

When can we start working?

Actually, it depends on the number of current projects. Sometimes we can start working in few days, sometimes in few weeks. Please contact us to get more information.

Can I consult you own project?

We develop projects and applications for our customers, but also our own. Contact us and we will be happy to share our experience with you.

What technologies do you use?

We use Javascript, React, Typescript, GraphQL, Node.js, PHP, WordPress, MySQL, PostgreSQL, MongoDB, Elasticsearch, Docker, AWS, Azure. Technologies created for professional software.